นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านการโอนเงินทางธนาคาร

นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านการโอนเงินทางธนาคาร ขอให้นักศึกษาแจ้ง / ส่ง หลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax. 055-000-392  หรือ 

โดยระบุในแฟกซ์ เขียน ชื่อ - สกุล ระดับการศึกษา สาขา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่วนสูง - น้ำหนัก เพื่อใช้ในการตัดชุดครุย

 

ย้ำ !! การรับพระราชทานปริญญาบัตรในครัังนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนแบบชุดครุยใหม่ !!


พิมพ์  

Information -- ข่าวประชาสัมพันธ์